TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Maksim, Magnus

Maksim, Magnus (latinski Magnus Clemens Maximus [ma:'gnus kle:'mens ma'ksimus]), rimski car (?Akvileja, 28. VIII. 388). Godine 383. proglasile su ga carem rimske legije u Britaniji, gdje se borio protiv Pikta. U Galiji je pobijedio i dao ubiti cara Gracijana, pa su ga carevi Teodozije I. i Valentinijan II. priznali za cara u Britaniji, Galiji i Hispaniji. Godine 387. provalio je preko Alpa u Italiju i prisilio Valentinijana na bijeg u Solun. Iduće godine Teodoziju je uspio protuudar: njegova je flota napala Italiju, a na kopnu je pobijedio Maksima kraj Siscije (današnjega Siska) i Poetovija (današnjega Ptuja). Kada se Maksim povukao u Akvileju, Teodozije je zauzeo grad i dao ga smaknuti.

Citiranje:
Maksim, Magnus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38299>.