Maksimijan, Marko Aurelije Valerije

Maksimijan, Marko Aurelije Valerije (latinski Marcus Aurelius Valerius Maximianus [ma:'rkus aure:'li·us vale'ri·us maksimia:'nus], s nadimkom Herculius [herku'li·us]), rimski car (Sirmium, danas Srijemska Mitrovica, oko 250Massilia, danas Marseille, 310). Dioklecijan ga je 286. učinio sucarem i vladarom Zapada. Ondje se borio protiv germanskih plemena, a u Africi protiv Mauretanaca. Abdicirao je zajedno s Dioklecijanom 305., ali se 306. ponovno pojavio kao pretendent na prijestolje. Nakon teških i dugotrajnih borbi i intriga uhićen kraj Massilije i ubijen.

Citiranje:
Maksimijan, Marko Aurelije Valerije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 14. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38304>.