Maksimin, Gaj Julije Ver

Maksimin, Gaj Julije Ver (zvan Tračanin; latinski Gaius Iulius Verus Maximinus Thrax [ga:'i·us ju:'li·us we:'rus maksimi:'nus tʰra:ks]), rimski car (Tracija, 172. ili 173Akvileja, travanj 238). Prvi rimski vojnički car, sin siromašnoga tračkog seljaka koji je svoju karijeru započeo kao obični vojnik, te car koji za svoje vladavine nijednom nije boravio u Rimu, odnosno u njemu nije uspostavio svoju vlast. Prefekt Mezopotamije (233). Car Aleksandar Sever povjerio mu je 234. pripremu i vođenje rata protiv Alemana; legije na Rajni proglasile su ga 235. carem, a potom je Aleksandar Sever ubijen. Ratovao protiv Sarmata i Dačana na Dunavu. Pošto je pobijedio protucareve Gordijana oca i sina, Senat je proglasio protucarevima Balbina i Pupijena. U borbi protiv Pupijena Maksimina su ubili vlastiti vojnici. Nadimak Tračanin (Thrax) osobno nije nikad nosio; prvi put se javlja u IV. st.

Citiranje:
Maksimin, Gaj Julije Ver. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38312>.