Malez, Mirko

ilustracija
MALEZ, Mirko

Malez, Mirko, hrvatski paleontolog (Ivanec, 5. XI. 1924Zagreb, 23. VIII. 1990). Diplomirao (1953) i doktorirao (1963) na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. Od 1953. radio u tadašnjoj JAZU. Od preimenovanja Geološko-paleontološke zbirke (1974) u Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara pri današnjoj HAZU pa do svoje smrti bio je njezin znanstveni savjetnik i voditelj. Istraživao je paleontološka i arheološka nalazišta, posebno špilje: Veternicu, Vindiju, Šandalju, područje Krapine i dr. Važno su njegovo otkriće fosilni ostatci kasnih neandertalaca iz Vindije. Cjelokupni opus odnosio mu se na pet znanstvenih cjelina: geologiju kvartara, kvartarne i tercijarne kralježnjake (posebno špiljski medvjedi), razvoj čovjeka, paleolitik i mezolitik, te speleologiju. Predavao je niz godina na studiju geologije na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. Autor je 430 znanstvenih, stručnih i znanstvenopopularnih radova. Glavna djela: Kvartarna fauna pećine Veternice u Medvednici (u časopisu Paleontologia Iugoslavica, 1963), Krapina 1899–1969 (urednik, 1970), Krapinski pračovjek i evolucija hominida (urednik, 1978), Paleolitsko i mezolitsko doba u Hrvatskoj (u knjizi Praistorija jugoslavenskih zemalja, I, 1979). Redoviti član JAZU od 1979., dopisni član Oesterreichische Akademie der Wissenschaften (Austrijska akademija znanosti) od 1989. Dobitnik Nagrade »Ruđer Bošković« (1966).

Citiranje:
Malez, Mirko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38399>.