STRUKE:

aritmetički izraz

aritmetički izraz, svaka kombinacija brojeva povezana aritmetičkim operacijama (postupcima). Kako je s razvojem aritmetike, odn. računanja s brojevima, nastala algebra, a među njima dvjema nije moguće odrediti čvrstu granicu, danas se aritmetičkim izrazom najčešće nazivaju jednadžbe u kojima se javljaju samo posebni brojevi (npr. prirodni), a jednadžbe s općim brojevima nazivaju se algebarski izraz.

Citiranje:
aritmetički izraz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3840>.