Malinowski, Bronisław Kaspar

ilustracija
MALINOWSKI, Bronisław Kaspar

Malinowski (engl. izgovor [mælinɔ'vski], polj. [mal’ino'fsk’i]), Bronisław Kaspar, britanski antropolog i etnolog poljskoga podrijetla (Krakov, 7. IV. 1884New Haven, 16. V. 1942). Profesor na Sveučilištu u Londonu te na sveučilištima Cornell i Yale. Bogato interdisciplinarno poznavanje znanosti i izravno iskustvo istraživača vodilo ga je novomu shvaćanju antropologije, koju, kao neposrednu znanost o individualnim oblicima društvenog života, suprotstavlja francuskoj sociološkoj školi (É. Durkheim, M. Mauss), koja se, prema Malinowskomu, zasniva na apstraktnom shvaćanju društva. Istraživanje života tradicijskih zajednica (Nova Gvineja, Trobriandski otoci, 1914–18), a osobito proučavanje složenoga sustava izmjene ekonomskih dobara, načina poljoprivredne proizvodnje, obiteljskoga života te magijskog i religijskoga kompleksa odredila su temeljno antropološko shvaćanje Malinowskoga, po kojem je svaki poseban društveni izraz prožet društvenim totalitetom. Njegova funkcionalna teorija, iz koje se razvila posebna sociološka škola, zagovara načelo da »svaki tip civilizacije, svaki običaj, materijalni objekt, ideja ili vjerovanje izražava vitalnu funkciju, ispunjava neku dužnost, čini neodvojiv dio djelujuće (društvene) cjeline«. U terenski rad uveo je metodu promatranja sa sudjelovanjem (participative method). Glavna djela: Argonauti zapadnoga Pacifika (Argonauts of the Western Pacific, 1922), Mit u primitivnoj psihologiji (Myth in Primitive Psychology, 1926), Spolnost i represija u divljaka (Sex and Repression in Savage Society, 1927), Osnove vjere i morala (The Foundations of Faith and Morals, 1936), Znanstvena teorija kulture (A Scientific Theory of Culture, 1944).

Citiranje:
Malinowski, Bronisław Kaspar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38427>.