TRAŽI DALJE:
STRUKE:

aritmetizacija

aritmetizacija, metoda koja se primjenjuje u matematičkoj logici za zamjenu sudova izraženih nekim logičko-matematičkim jezikom, sudovima izraženima prirodnim brojevima. Pri toj pretvorbi odnosi i operacije određeni na slovima pretvaraju se u odnose i operacije na brojevima (→ matematika, logičke osnove). Pojam aritmetizacije pojavljuje se također u XIX. st. pri uspostavi teorije realnih brojeva polazeći od prirodnih brojeva.

Citiranje:
aritmetizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3844>.