TRAŽI DALJE:
STRUKE:

mancipacija

mancipacija (lat. mancipatio: uzimanje rukom, formalistički prijenos vlasništva), u antičkom rim. pravu, jedan od derivativnih načina stjecanja vlasništva, svečani pravni posao kojim se prenosilo pravo vlasništva nad određenim stvarima (tzv. res mancipi: italska zemljišta, zgrade, robovi, tegleća i tovarna stoka). Mancipacijom su se stjecale stvari uz stroge formalnosti: izgovaranjem određene formule pred petoricom svjedoka i držateljem vage (libripens) te udaranjem po vagi bakrenom šipkom koja je prethodno bila odvagnuta te predstavljala protuvrijednost za prenesenu stvar. Mancipacijskim ritualom postizao se publicitet akta prijenosa prava vlasništva nad najvrjednijim stvarima u arhajskoj rim. zajednici.

Citiranje:
mancipacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38545>.