Manifest komunističke partije

Manifest komunističke partije, komunistički program koji su 1847–48. napisali K. Marx i F. Engels; službeni program prve komunističke partije, Saveza komunista. Objavljen u veljači 1848. u Londonu (na njemačkom jeziku). Sadrži osnovne ideje marksizma o klasnoj borbi proletarijata (radničke klase) protiv buržoazije (građanske klase). Revolucionarno (nasilnim, ne mirnim putem) svrgavanje građanstva i pobjeda radništva shvaćeni su kao povijesna nužnost, a oslobođenje radničke klase i njezino zadobivanje vlasti nad sredstvima za proizvodnju, jamstvo oslobađanja cijeloga društva od »eksploatacijskih odnosa«. Premda je u Revoluciji 1848. bio potpuno nezamijećen, poslije je postao jednim od temeljnih dokumenata marksističke struje međunarodnog radničkoga (socijalističkoga) pokreta.

Citiranje:
Manifest komunističke partije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38627>.