TRAŽI DALJE:
STRUKE:

manjina

manjina, skupina unutar društva koja se po svojim obilježjima razlikuje od ostaloga dijela društva ili društvene većine, zbog čega je često predmet društvene diskriminacije. Pripadnost manjini obično se određuje prema jeziku, nacionalnosti, rasnoj i vjerskoj pripadnosti, a u novije doba prema mišljenjima, uvjerenjima ili stilovima ponašanja, uključujući seksualne sklonosti (npr. homoseksualci). Dugo vremena i sam spol bio je određujuće manjinsko obilježje: žene su bile smatrane inferiornima, a zbog njihova nižeg položaja i manjeg utjecaja u društvu, »manjinom« u odnosu na muškarce. Zato manjina ne označava samo brojnost nego i društvenu moć. Tako je u Južnoafričkoj Republici za vrijeme rasne segregacije (aparthejd) većinsko crnačko stanovništvo činilo političku manjinu, kojoj su uz to bila osporavana mnoga ljudska i građanska prava, dok je najbogatija i najutjecajnija, ujedno najpovlaštenija, skupina u društvu po svojoj brojnosti bila manjinska. Danas su ključna pitanja zaštite prava manjina na različitost i samobitnost te zaštite od ugnjetavanja, neravnopravnosti i drugih oblika nasilja.

Novija europska praksa najčešće razlikuje nacionalne manjine trajno nastanjene u jednoj zemlji koje tvore većinu u drugoj zemlji (npr. Srbi, Talijani i Madžari u Hrvatskoj), etničke manjine koje ne tvore većinu u nekoj drugoj zemlji ili uopće nemaju svoju (titularnu, matičnu) državu drugdje (npr. Bretonci, Lužički Srbi, Kurdi, Romi) i jezične manjine koje se jezično razlikuju od većinskoga stanovništva zemlje u kojoj su trajno nastanjene (npr. Švicarci francuskog jezičnog izraza i Finci švedskog jezičnog izraza, iako se potonji mogu uvrstiti među nacionalne manjine). U SAD-u i drugim tradicionalnim imigracijskim zemljama, pojam »manjinska skupina« (minority group) protegnuo se na domorodačke skupine, dok se u Europi tek nedavno počelo govoriti o »novim (etničkim) manjinama« nastalima iz nekadašnjih kontingenata radnika migranata i njihovih potomaka, a rasprave i prijepori o njihovu statusu još traju. (→ etnička ili nacionalna manjina)

Citiranje:
manjina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38728>.