TRAŽI DALJE:
STRUKE:

armija

armija (rus. armija prema franc. armée, od lat. armare: naoružati), sinonim za sveukupne oružane snage ili samo za kopnenu vojsku. U užem smislu strategijska postrojba kopnene vojske ili ratnog zrakoplovstva promjenljiva sastava, a tvore je nekoliko korpusa ili divizija, samostalnih brigada, pukovnija. Može imati i združene taktičke sastave. Naziv armija upotrebljavao se najprije u mornarici na prijelomu srednjeg i novog vijeka (armata, armada) za veći sastav ratnih brodova, a poslije se taj naziv prenio i na kopnenu vojsku. Armija kao najviša operativna postrojba kopnene vojske prvi se put spominje u francuskim revolucionarnim ratovima krajem XVIII. st. U II. svjetskom ratu zadržala se kao najviši operativni sastav, koji je djelovao u sklopu bojišnica, skupine armija ili samostalno.

Citiranje:
armija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3907>.