Marušić, Rikard

Marušić, Rikard, hrvatski inženjer rudarstva (Osijek, 13. IV. 1911Zagreb, 15. I. 2003). Studirao je metalurgiju u Češkoj, diplomirao rudarstvo u Ljubljani (1941). Radio je na boksitnim rudnicima u Mostaru i Trepči, zatim je od 1954. bio docent na Odsjeku za rudarstvo Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, od 1972. redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta i dekan (1972–74). Osmislio je i razvio jedan od temeljnih rudarskih kolegija – oplemenjivanje mineralnih sirovina, te kolegije tehnologija preradbe mineralnih sirovina i osnove oplemenjivanja i metalurgije. Bavio se istraživanjem boksita, oplemenjivanjem ugljena, željeznih ruda, azbesta, kamene soli, barita, kremenoga pijeska i tehničkog kamena. Napisao je Oplemenjivanje mineralnih sirovina (1955), jedan od prvih udžbenika toga područja. U Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža bio je jedan od inicijatora izdavanja Tehničke enciklopedije i 40 godina urednik za područje rudarstva. Bio je i dugogodišnji urednik časopisa Travaux, glasila Internacionalnoga komiteta za istraživanje boksita, glinice i aluminija.

Citiranje:
Marušić, Rikard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39232>.