TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Mas d’Azil

Mas d’Azil [mα/s/ dazi'l], špilja u francuskim Pirenejima; eponimno nalazište azilienske kulture. Bila je nastavana u pleistocenu, kratko tijekom gornjopaleolitičkih kultura aurignaciena i solutréena te dugotrajnije tijekom magdaléniena, i u ranome holocenu. Iz magdaléniena potječu slike i gravure na stijenama špilje koje prikazuju bizone, konje, jelene i simboličke znakove, te umjetnički predmeti načinjeni od kosti i roga. Ranoholocenski sloj dao je tipične nalaze azilienske kulture, među kojima se ističu koštani harpuni i bojani kameni oblutci. – U špilju su se sklanjali prvi kršćani, katari i hugenoti.

Citiranje:
Mas d’Azil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39264>.