STRUKE:

Maslow, Abraham H(arold)

Maslow [mæ'slou], Abraham H(arold), američki psiholog (New York, 1. IV. 1908Menlo Park, California, 8. VI. 1970). Istraživač i profesor na Sveučilištu Columbia (1935–37), Brooklyn Collegeu (1937–51) i Sveučilištu Brandeis (1951–69). Jedan je od glavnih pokretača holističke psihologije (potaknut geštalt-psihologijom) i utemeljitelja humanističke psihologije u SAD-u. Njegova teorija motivacije naišla je na velik odjek: ljudske potrebe ili porivi hijerarhični su i mogu se slikovito prikazati s pomoću zamišljene piramide. Na njezinu su dnu temeljne fiziološke potrebe (glad i žeđ); iznad njih su sigurnosne potrebe (osiguranje od napada, izbjegavanje boli, sloboda od ugrožavanja privatnosti), a još više su potreba za ljubavlju i pripadanjem. Na najvišem je mjestu potreba za samopotvrđivanjem. Glavna djela: Motivacija i ličnost (Motivation and Personality, 1954), Prema psihologiji bića (Toward a Psychology of Being, 1968), Krajnji doseg ljudske naravi (The Farther Reaches of Human Nature, 1971).

Citiranje:
Maslow, Abraham H(arold). Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 10. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39299>.