Adamović, Marin

Adamović, Marin (Marin Adamov), hrvatski zlatar u Kotoru i Dubrovniku u XV. st. Sin zlatara Adama Kotoranina, prvi se put spominje 1419. u Kotoru. God. 1424–34. ima radionicu u Dubrovniku; radio za vojvodu Sandalja Hranića (1427) te srebrene predmete za Korčulu, samostan na Lokrumu i dominikance u Kotoru. Ondje radi za privatne naručioce i crkvu (Sv. Marija u Ratcu 1436–37., Sv. Nikola 1440). Izradio bočna polja srebrene pale kotorske katedrale. Njegovi sinovi Nikola i Adam također su bili zlatari.

Citiranje:
Adamović, Marin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=395>.