Meade, James Edward

ilustracija
MEADE, James Edward

Meade [mi:d], James Edward, britanski ekonomist (Swanage, 23. VI. 1907Cambridge, 22. XII. 1995). Profesor na Londonskoj ekonomskoj školi (1947–57) te na Sveučilištu u Cambridgeu (1957–67). Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1977., s B. G. Ohlinom, za doprinos teoriji međunarodne trgovine kroz istraživanja utjecaja ekonomske politike na vanjsku trgovinu i stabilizaciju otvorenoga gospodarstva. Bavio se posebice primjenom opće ekonomske teorije na ekonomsku politiku i međunarodne ekonomske odnose. Značajnija djela: Uvod u ekonomsku analizu i politiku (An Introduction to Economic Analysis and Policy, 1936), Planiranje i mehanizam cijena (Planning and the Price Mechanism, 1948), Teorija međunarodne ekonomske politike (The Theory of International Economic Policy, I–II, 1952–55), Neoklasična teorija ekonomskoga rasta (A Neo-Classical Theory of Economic Growth, 1961), Načela političke ekonomije (Principles of Political Economy, I–IV, 1965–76), Stagflacija (Stagflation, 1982).

Meade, James Edward. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 3.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39706>.