TRAŽI DALJE:
STRUKE:

aromatizacija

aromatizacija.

1. Prevođenje acikličkih i alicikličkih ugljikovodika u aromatske, npr. cikloheksana u benzen. Zbiva se pri povišenim temperaturama (za brzu reakciju i pri 1000 °C) ili katalitički (katalizatori: bakar, kromovi i molibdenovi oksidi, platina, paladij) na nižim temperaturama. Važna je za proizvodnju benzina s visokim oktanskim brojem, benzena, toluena i ksilena.

2. Dodavanje mirisa (arome) nekom proizvodu (farmaceutskomu, prehrambenomu i dr.).

Citiranje:
aromatizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3971>.