međunarodno privatno pravo

međunarodno privatno pravo, sustav pravnih pravila kojim se uređuju privatnopravne situacije s međunar. obilježjem. Obuhvaća pravila o određivanju mjerodavnoga prava (kolizijska pravila), pravila neposredne primjene i posebna materijalna pravila. Kolizijskim se pravilima s pomoću poveznice (npr.: lex fori – pravo suda zemlje u kojoj se vodi postupak; lex domicilii – pravo koje vrijedi prema mjestu prebivališta; lex rei sitae – pravo koje vrijedi u mjestu nepokretne stvari) upućuje na mjerodavno pravo određene države. Strano mjerodavno pravo ne primjenjuje se ako je protivno javnomu poretku. Ako se radi o situacijama od velike drž. važnosti, ne primjenjuje se kolizijskopravna metoda, već se rješenja utvrđuju pravilima neposredne primjene. Ujednačeno materijalno pravo, ugl. uređeno međunar. ugovorima, također isključuje primjenu kolizijskih pravila. Kod trg. ugovora s međunar. obilježjem, ako nisu uređeni ujednačenim materijalnim pravilima, izbor mjerodavnoga prava u načelu je prepušten sporazumu stranaka, a podredno se primjenjuje pravo države s kojom ugovorna stranka koja obavlja karakterističnu činidbu ima najtješnju vezu; no oblik ugovora i sposobnost stranaka za zaključenje ugovora prosuđuju se po kolizijskim pravilima. U okvir međunar. privatnoga prava ulazi i međunar. procesno pravo, koje sadrži procesna pravila za situacije s međunar. obilježjem.

Citiranje:
međunarodno privatno pravo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39859>.