TRAŽI DALJE:
STRUKE:

mega-

mega- (prema grč. μέγας: velik).

1. Predmetak (znak M) za tvorbu naziva višekratnika decimalnih mjernih jedinica, znači 106 (npr. megaom je naziv za tisuću oma).

2. U informatici, predmetak (znak M) za tvorbu naziva binarnih jedinica, znači 220 = 1,048 576 ∙ 106, dok je Međunarodna elektrotehnička komisija preporučila 1999. da se, zbog dvoznačnosti predmetka mega-, za binarne jedinice rabi predmetak mebi- (od mega binarni, znak Mi) kao naziv za 220. (→ bajt)

Citiranje:
mega-. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39869>.