TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Megara

Megara (grčki Μέγαρα, Mégara, novogrčki izgovor [me'γara]), grad i luka na obali istoimenoga zaljeva u Egejskome moru, Grčka; 23 456 st. (2011). Leži 42 km zapadno od Atene, na željezničkoj pruzi Atena–Korint–Patras. U antičko doba središte grčke pokrajine Megaride i jedan od najistaknutijih grčkih gradova. Megara je u doba grčke kolonizacije Sredozemlja, u VIII. i VII. st. pr. Kr., osnovala mnoge kolonije, među kojima Bizantij, Megaru Hibleju i Kalcedon. Godine 307. pr. Kr. poharao ju je Demetrije Poliorket i odonda se grad više nije oporavio. Godine 395. stradala je od Vizigota. Za osmanske vladavine Megara je bila malo selo. Sačuvani su ostatci antičkih gradskih bedema, Zeusova hrama i fontane.

Citiranje:
Megara. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39881>.