Melanchthon, Philipp

ilustracija
MELANCHTHON, Philipp
ilustracija1ilustracija2

Melanchthon [mela'n62179tɔn], Philipp (pravo prezime Schwarzert), njemački vjerski reformator, teolog i filozof (Bretten, 16. II. 1497Wittenberg, 19. IV. 1560). Rođak J. Reuchlina; od 1518. profesor u Wittenbergu, gdje je pristao uz M. Luthera i postao njegovim najbližim suradnikom. Učen humanist i pisac školskih knjiga (grčkih i latinskih gramatika, logika i dr.); zato je dobio naziv Praeceptor Germaniae. Izradio temelje za reorganizaciju protestantske Crkve i škole. Na pregovorima s katolicima u Marburgu, Wormsu i Regensburgu zastupao pomirljiva stajališta; autor Augsburške konfesije, koju je iznio i branio na saboru u Augsburgu 1530. Posebno cijenio Aristotelovu etiku i dijalektiku i zastupao svojevrsni humanistički aristotelizam, pri čem je ipak uzimao u obzir i Platonovu i stoičku filozofiju, kao i, prije svega, temeljne postavke Biblije, pa mu je opća filozofska orijentacija pretežno eklektička. Poput Luthera, držao je Aristotelova i Ptolemejeva naučavanja o svemiru, pa je Kopernikovo naučavanje odbacio kao »bezbožno«, jer proturječi Bibliji. Kao idejni vođa »filipista«, umjerene struje u protestantizmu, Melanchthon se teološki sukobio s M. Vlačićem, osobito u pitanjima čovjekove slobodne volje i spasenja. Znatno je pridonio ublažavanju prvotnoga vjerskog rigorizma reformacije. Uz glavno teološko djelo Opća mjesta teologije (Loci communes rerum theologicarum, 1521), prvu protestantsku dogmatiku, Melanchthon je i pisac mnogih rasprava iz filozofije, psihologije i pedagogije, poslije sabranih u Corpus Reformatorum.

Citiranje:
Melanchthon, Philipp. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39973>.