STRUKE:

Melecije, sv.

Melecije, sv. (Melecije iz Antiohije, lat. Meletius), antiohijski patrijarh (Melitena, Mala Armenija, oko 310Carigrad, 381). Antiohijski patrijarh od 360; protivnik arijanaca, zbog čega je triput poslan u progonstvo. Predsjedao je sinodi u Antiohiji (379) i Prvomu carigradskom koncilu (381).

Melecije, sv.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39992>.