Arsonval, Jacques-Arsène d’

Arsonval [aʀs61533va'l], Jacques-Arsène d’, francuski fizičar (imanje La Borie, La Porcherie, Haute-Vienne, 8. VI. 1851La Borie, 31. XII. 1940). Doktorirao je (1877) medicinu na Sveučilištu u Parizu. Na Collège de France je bio asistent (od 1875) te profesor (od 1894); vodio je biofizički laboratorij École pratique des hautes études (1882–1931). 

Predložio je uporabu toplinske energije oceana (1881). Izumio je stakleni spremnik s dvostrukim stijenkama i vakuumom između njih, magnetni telefon, u suradnji s Marcelom Deprezom izgradio je balistički galvanometar (Deprez-d’Arsonvalov galvanometar). Istraživao je fiziološke učinke izmjenične struje na ljudsko tijelo (od 1889). Otkrio je da električne struje kojima je frekvencija veća od 5000 Hz ne uzrokuju mišićne kontrakcije kao niskofrekventne električne struje. Izvodio je pokuse s visokofrekventnim strujama u elektroterapijske svrhe (darsonvalizacija).

Bio je član francuske Akademije znanosti (od 1894). Po njem je nazvan krater na Mjesecu (D’Arsonval).

Citiranje:
Arsonval, Jacques-Arsène d’. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4018>.