Meršić, Martin, st.

Meršić (Mersich), Martin, st., gradišćanskohrvatski svećenik i kulturni djelatnik (Frakanava, njemački Frankenau, 30. X. 1868Veliki Borištof, njemački Großwarasdorf, 30. VII. 1943). Bogosloviju završio u Juri (Győr); zaređen za svećenika 1891. Od 1891. do 1899. bio kapelan u više hrvatskih mjesta u Gradišću, 1899–1906. župnik u Štamperku (Steinberg), zatim, do 1939., u Velikom Borištofu. Pokretač prvoga gradišćanskohrvatskog tjednika Naše novine (1910) te drugih gradišćanskohrvatskih publikacija (Kalendar sv. Familije, Kalendar sv. Mihovila, Male crikvene i školske novine i dr.). Osnivač Hrvatskoga kulturnog društva (1921) te Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnog društva u Beču (1934). Pisao manja djela vjerske tematike: Nauk katoličansko-kršćanske vjere za selske ljude i škole (1932), Sveta štenja i evanđelja za delatne dneve (1934) i dr. Njegovi dnevnički zapisi objavljeni su 1993. pod nazivom Spominki Martina Meršića st.

Citiranje:
Meršić, Martin, st.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40246>.