STRUKE:

Meštrović, Mate

Meštrović, Mate, hrvatski povjesničar i političar (Zagreb, 13. IX. 1930). Sin kipara I. Meštrovića. Od 1947. živio u SAD-u. Doktorirao 1957. na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Godine 1986–91. predavao suvremenu europsku povijest na Sveučilištu Fairleigh Dickinson u New Jerseyju. Istaknuti član Hrvatskoga narodnog vijeća, 1982–91. predsjednik njegova Izvršnog odbora. Od 1990. u Hrvatskoj; veleposlanik Republike Hrvatske u Bugarskoj (1997–99). Objavio: U borbi za Hrvatsku: sabrani članci (1980.–1986.) (1986), U vrtlogu hrvatske politike: kazivanje Peri Zlataru (2003) i dr.

Citiranje:
Meštrović, Mate. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40327>.