Meštrović, Stjepan Gabrijel

Meštrović, Stjepan Gabrijel, američki sociolog hrvatskoga podrijetla (Zagreb, 12. III. 1955). Doktorirao sociologiju na Sveučilištu Syracuse 1982. Od 1991. profesor na Odsjeku za sociologiju Sveučilišta Texas A&M. Glavna su mu područja istraživanja politička sociologija i sociološka teorija. Djela: Durkheim i postmoderna kultura (Durkheim and Postmodern Culture, 1992), Barbarski temperament: prema postmodernoj kritičkoj teoriji (The Barbarian Temperament: Toward a Postmodern Critical Theory, 1993), Balkanizacija Zapada: stjecište postmodernizma i postkomunizma (The Balkanization of the West: The Confluence of Postmodernism and Postcommunism, 1994), Borbena pravila? Društvena anatomija američkog ratnog zločina. Operacija Željezni trokut, Irak (Rules of Engagement? A Social Anatomy of an American War Crime. Operation Iron Triangle, Iraq, 2008) i dr.

Citiranje:
Meštrović, Stjepan Gabrijel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40330>.