TRAŽI DALJE:
STRUKE:

metalizacija

metalizacija, nanošenje metalne prevlake na površinu predmeta radi zaštite od korozije ili drugih oblika trošenja, obnavljanja istrošenih dijelova, postizanja bolje toplinske ili el. vodljivosti, dekoracije i dr. Razlikuju se fizikalni postupci metalizacije kao što su prskanje, vruće uranjanje, platiranje, nataljivanje, navarivanje, oblaganje, lemljenje, lijepljenje te kem. postupci kao što su elektroplatiranje (→ galvanotehnika), ionska izmjena i redukcija u otopini, dok difuzijska metalizacija i metalizacija naparivanjem mogu biti i fizikalne i kem. naravi. Metalizacija prskanjem (štrcanjem, šopiranjem) sastoji se u prskanju kapljica rastaljenoga metala ili slitine na površinu predmeta s pomoću zračnoga mlaza. Difuzijska metalizacija provodi se difuzijom na visokim temperaturama, a može biti fizikalna, pri kojoj se metal što tvori prevlaku nalazi prije obradbe u slobodnom stanju, te kemijska, kada prevlaka nastaje difuzijom nakon kem. reakcije. Oba su postupka moguća iz čvrste, tekuće i plinovite (parne) faze. Metalizacija prevlačenjem obuhvaća: šerardiziranje (metalizacija cinkovim slitinama), alitiranje (metalizacija aluminijevim slitinama), inkromiranje (metalizacija kromovim slitinama), termosiliciranje (metalizacija slitinama silicija i silicidima), termoboriranje (metalizacija slitinama bora i boridima). Metalizacija naparivanjem provodi se kondenzacijom metalnih para na površini predmeta (fizikalno naparivanje) ili kem. reakcijom parâ nekog spoja kojom na površini nastaje metal (kem. naparivanje). (→ bakrenje; cinčanje; kromiranje; niklanje; pozlata)

Citiranje:
metalizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40357>.