metamatematika

metamatematika (meta- + matematika), teorija o općim i formalnim svojstvima različitih deduktivnih sustava u matematici. (→ matematika, logičke osnove)

metamatematika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40374>.