TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Meton

Meton (grč. Mέτων, Métōn), grčki astronom iz Atene (V. st. pr. Kr.). Nastojeći korigirati pogreške lunarno-solarnoga kalendara, kakav se upotrebljavao u Grčkoj, uveo je ciklus od 19 godina (enneakaidekaeteris /grč. ἐννεαϰαιδεϰαετηρίς/ ili Metonov ciklus), u kojem se Mjesečeve faze ponavljaju gotovo točno istog dana u godini. Ciklus je Atena službeno prihvatila 432. pr. Kr. i bio je iskorišten u tvorbi lunarno-solarnoga kalendara, te poslije za računanje datuma Uskrsa. Ciklus analogan Metonovu bio je poznat i u antičkoj Kini. (→ kalendar)

Citiranje:
Meton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40445>.