Michener, James Albert

Michener [mi'čənəɹ], James Albert, američki književnik (? New York, 3. II. 1907Austin, Texas, 16. X. 1997). Nahoče, odrastao po domovima. Služio je (1942–46) u mornarici SAD-a na Južnome Pacifiku kao mornarički povjesničar. Proslavio se pričama s pacifičkoga ratišta Priče s Južnog Pacifika (Tales of the South Pacific, 1948), koje su postale predloškom popularnoga mjuzikla te hollywoodskoga filma kao i roman Sayonara (1954). Američkoj književnosti pridonio je tzv. fikcionalnim dokumentarcima, tj. romanima u kojima fikcionalizira stvarnu povijest, npr. Havaji (Hawaii, 1959), Izvor (The Source, 1965), Chesapeake (1975), Poljska (Poland, 1983), Aljaska (Alaska, 1988) i drugo. Napisao je i autobiografiju Svijet je moj dom (The World Is My Home, 1992).

Citiranje:
Michener, James Albert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40560>.