Artigas, João Batista Vilanova

Artigas [aɹti'γɐs], João Batista Vilanova, brazilski arhitekt i teoretičar (Curitiba, 23. VI. 1915São Paulo, 6. I. 1985). U početku pod utjecajem F. L. Wrighta a potom Le Corbusierova funkcionalizma razvija osobni monumentalni arhitektonski izraz teških betonskih konstrukcija i brutalističkih volumena (Arhitektonski fakultet, 1961; stambeno naselje Parque Cecap, 1967. u São Paulu). Svojim djelima i teoretskim raspravama Putovi moderne arhitekture (Os caminhos da arquitetura moderna, 1952), Crtež (O desenho, 1967), Putovi arhitekture (Caminhos da arquitetura, 1981) utjecao na razvoj suvremene brazilske arhitekture.

Citiranje:
Artigas, João Batista Vilanova. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4059>.