STRUKE:

Mihanović, Miho

Mihanović, Miho, hrvatski brodovlasnik (Doli kraj Stona, 6. X. 1862Buenos Aires, 6. III. 1938). Od 1874. živio je u Argentini, gdje je 1889. osnovao brodarsku tvrtku Compañía de Navegación Sud Atlantica. Aktivno je podupirao rad hrvatskih iseljeničkih udruga u Južnoj Americi. Za I. svjetskog rata imao je značajnu ulogu u jugoslavenskome iseljeničkome pokretu, zbog čega je bio kooptiran u članstvo Jugoslavenskog odbora u Londonu.

Citiranje:
Mihanović, Miho. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40663>.