Mihovilovic Kovacic, Jorge

Mihovilovic Kovacic, Jorge, čileanski liječnik hrvatskog podrijetla (Punta Arenas, 12. II. 1934). Direktor bolnice u Punta Arenasu (1970–73), šef pedijatrije u vojnoj bolnici u istome gradu (1975–93). Istaknuti član hrvatske zajednice u Čileu; aktivan u radu više iseljeničkih društava, 1985–90. predsjednik Koordinacijskog odbora doseljeničkih društava. Predvodnik Pokreta za Hrvatsku (1990–92).

Citiranje:
Mihovilovic Kovacic, Jorge. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40675>.