Milobar, Fran

Milobar, Fran, hrvatski pravnik i ekonomist (Petrinja, 19. XII. 1869Zagreb, 9. X. 1945). Studirao medicinu u Grazu i Zürichu, završio studij političke ekonomije u Zürichu, a doktorirao filozofiju i pravo. Bio je novinar i publicist, uvodničar pravaških novina, političar i saborski zastupnik te izvanredni (od 1910) i redoviti profesor (1914–39) financija na Pravnome fakultetu u Zagrebu. Svestrano obrazovan, pisao je rasprave s područja državne i pravne povijesti, ekonomije i politologije. U prvom razdoblju pisao je povijesno-pravne studije o hrvatskom pravu na Bosnu, od kojih je najpoznatija rasprava Bosna i hrvatsko državno pravo (Bosnien und das kroatische Staatsrecht, 1898), koju je objavio pod pseudonimom Dr. Petriniensis. Matica hrvatska izdala mu je dvosveščano djelo Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva (1902–03), u kojem se proglašuje zagovornikom solidarizma i protivnikom marksizma i ekonomskog liberalizma. Tijekom 1920-ih bio je istaknuti član HSP-a pa je 1921. u ime stranke sudjelovao u pregovorima u osnivanju Hrvatskoga bloka. U 1930-ima analizirao je pojavu krize parlamentarizma i nastanak protudemokratskih pokreta, posebno u djelima Prema krizi parlamentarizma i demokracije (Zur Krise der Parlamentarismus und Demokratie, 1933) i Antidemokratske revolucije: njihovi uzroci i vjerojatni rezultati (1935). God. 1942. bio je izabran za člana Hrvatskoga državnog sabora. Premda je podržao uspostavu Nezavisne Države Hrvatske, poslije je postao kritičan prema režimu i nekim oblicima progona u NDH. Ostala značajnija djela: Berlinski kongres i bosansko pitanje (Der Berliner Kongress und die bosnische Frage, 1900), Dukljanska kraljevina (1900), Kratak pregled balkanskih duodec-državica od 13–15 vijeka (1901), Narodno gospodarstvo i financijalna znanost (1905), Što znanost propovijeda o našem gospodarstvu? (1907), Zlatne stranice financijalne znanosti (1924), Država i narod, egzekutiva i parlament, autoritet i sloboda (1936), Tri tipa ili metode mijenjanja režima (1938).

Citiranje:
Milobar, Fran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40926>.