STRUKE:

Milojčić, Vladimir

Milojčić, Vladimir, njemački arheolog hrvatskoga podrijetla (Zagreb, 7. II. 1918Heidelberg, 19. II. 1978). Arheologiju studirao u Beogradu i Beču. Od 1947. predavao je arheologiju na Sveučilištu u Münchenu, od 1956. izvanredni profesor u Saarbrückenu, a od 1958. ravnatelj Instituta za prapovijest i ranu povijest te redoviti profesor Sveučilišta u Heidelbergu. Voditelj njemačkih iskapanja u Tesaliji i na grčkim otocima. Uže područje njegova stručnog i znanstvenog zanimanja bila je prapovijesna arheologija jugoistočne Europe, osobito kronologija mlađega kamenog doba. Jedan je od osnivača Komisije za proučavanje prapovijesti Balkana, izdavač edicije Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-Kulturraumes (BAM). Bio je član heidelberške Akademije te dopisni član JAZU. Značajnija djela: Kronologija mlađega kamenog doba srednje i jugoistočne Europe (Chronologie der jüngeren Steinzeit Mittel- und Südosteuropas, 1949), Veliki povijesni atlas svijeta, I: Prapovijest i stari vijek (Grosser historischer Weltatlas, I: Vorgeschichte und Altertum, u suradnji, 1953), Glavni rezultati njemačkih iskapanja u Tesaliji 1953–58 (Hauptergebnisse der deutschen Ausgrabungen in Thesalien 1953–58, 1961), Njemačka iskapanja na Argissa-Maguli u Tesaliji (Die deutschen Ausgrabungen auf der Argissa-Magula in Thessalien, 1965), Njemačka iskapanja na Otzaki-Maguli u Tesaliji (Die deutschen Ausgrabungen auf der Otzaki-Magula in Thessalien, u suradnji, 1971).

Citiranje:
Milojčić, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40929>.