STRUKE:

Milovec, Baltazar

Milovec, Baltazar (Boltižar), hrvatski vjerski pisac (Međimurje, 7. VIII. 1612Zagreb, 17. I. 1678). Isusovac, školovao se u Grazu i Beču, službovao u Sopronu, Varaždinu i Zagrebu. Bio je na glasu kao odličan govornik (prozvan Cicero Croaticus). Njegovi kajkavski molitvenici pisani su u duhu katoličke obnove. Dvoj dušni kinč… (1661) oslanja se na Raj duše N. Dešića, a Dušni vert, duhovnim cvetjem nasađen (1664) osim proznih molitava sadrži i stihovane himne, koji su vrijedni prilozi kajkavskomu duhovnom pjesništvu XVII. st. Pripisuju mu se i anonimno tiskana djela Pobožnost vsakdašnja (1670) i Pobožne molitve (1678).

Citiranje:
Milovec, Baltazar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40949>.