TRAŽI DALJE:
STRUKE:

minora

minora (prema lat. minor: manji) (subdeterminanta), veličina u matričnom računu. Minora m-toga reda zadane matrice A s p redaka i q stupaca (m ≤ p, m ≤ q) determinanta je matrice koja se iz A dobije od elemenata preostalih nakon oduzimanja elemenata izabranih m redaka i m stupaca.

Citiranje:
minora. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41063>.