TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Mirnik, Ivan

Mirnik, Ivan, hrvatski arheolog i numizmatičar (Zagreb, 20. XI. 1942). Studij arheologije završio 1969. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je na Arheološkom institutu Sveučilišta u Londonu 1978. Od 1970. radio je kao arheolog-konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, a od 1973. u Arheološkome muzeju u Zagrebu. Glavno je područje njegova rada numizmatika i medaljarstvo; kataloški je obradio numizmatičku zbirku Arheološkoga muzeja u Zagrebu, jednu od najznačajnijih umjetničkih zbirki u Hrvatskoj (Numizmatička zbirka, koautorica Zdenka Dukat, 2004). Objavljuje uglavnom u Vjesniku Arheološkog muzeja u Zagrebu (Skupni nalazi novca iz Hrvatske, I–II, 1981; III, 1982; XI–XIII, 2000), Dometima (Opticaj novca uzduž istočne jadranske obale kroz stoljeća, 1982) i dr.

Citiranje:
Mirnik, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41153>.