TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Mlada Europa

Mlada Europa, savez tajnih revolucionarnih i republikanskih društava, osnovan u Bernu 1834. na poticaj G. Mazzinija, po uzoru na njegovu Mladu Italiju. Kada je 1836. švicarska vlada zabranila rad saveza, on je raspušten. Djelujući pretežito među talijanskim, njemačkim i poljskim političkim emigrantima, Mlada Europa radila je na stvaranju neovisnih, ustavnih i nacionalnih državâ te na preporodu Europe. Okupila je organizacije poput Mlade Italije, Mlade Njemačke, Mlade Poljske i Mlade Francuske.

Citiranje:
Mlada Europa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41335>.