TRAŽI DALJE:
STRUKE:

mlinarstvo

mlinarstvo, gospodarska djelatnost koja se bavi trgovinom, čuvanjem i preradbom žitarica (pšenica, raž, kukuruz, riža, ječam, zob, sirak, proso) te drugih biljnih zrnatih kultura (suncokret, soja, slanutak), skupljanje kojih traje kratko, a preradba i potrošnja traju tijekom cijele godine. Mlinarstvo obuhvaća njihov otkup, dopremu, skladištenje i mljevenje te prodaju mlinarskih proizvoda. Velike količine žitarica skladište se u podnim skladištima ili u silosima velikih kapaciteta, koji mogu biti smješteni na velikim gospodarstvima, značajnim prometnim raskrižjima i sl. Suvremena skladišta opremljena su mjerno-regulacijskom opremom, uređajima za uklanjanje primjesa, sušenje, provjetravanje i za transport prema potrošačkim središtima ili lukama ili u pogone za preradbu (mlinovi, tvornice stočne hrane, uljare).

Iz mlinskih silosa suvremenih mlinova zrnata se masa preko protočnih vaga i elevatora transportira na čišćenje od primjesa (kamen, zemlja, metal, staklo, slama, prašina, lomljeno, proklijalo, smrznuto ili bolesno zrno, zrno drugih žitarica, sjemenke korova) i na sortiranje. Čišćenje se obavlja na mlinskim separatorima, a odvajanje zrna od primjesa obavlja se na osnovi različitih aerodinamičkih svojstava, mase, veličine i oblika čestica, trenja, elastičnosti i boje. Očišćena od primjesa, zrnata masa odlazi na površinsku obradbu zrna (pranje, četkanje, ribanje, ljuštenje) radi uklanjanja prašine, mikroorganizama i drugih površinskih nečistoća prisutnih u brazdici zrna, te djelomičnog ili potpunog uklanjanja omotača zrna (perikarpa). Vlaženje i odležavanje zrna neposredno prije mljevenja (kondicioniranje) provodi se radi lakšeg razdvajanja omekšanog endosperma od preostaloga dijela zrna.

Nekada se za pokretanje mlinova koristila snaga vjetra (vjetrenjače), vode (vodenice), pare (paromlin) ili motora s unutarnjim izgaranjem (motorni mlin), a danas se rabe električni mlinovi (→ mlin). Proizvodi su mljevenja pšenice i raži: brašno (standardno, namjensko, instantno), krupica, prekrupa, klica, stočno brašno i posije. Mljevenje započinje krupljenjem navlaženoga zrna na ožlijebljenim valjcima (pet do šest pari krupača), koji odvajaju endosperm od preostaloga dijela zrna. Slijedi razvrstavanje i čišćenje proizvoda krupljenja na planarnim sitima (sustav vibrirajućih sita prikladne veličine otvora). Krupice se usitnjuju na željenu veličinu mljevenjem na ožlijebljenim valjcima i valjcima s hrapavom površinom, a brašno se proizvodi mljevenjem na valjcima s glatkom površinom. Međuproizvodi usitnjivanja i mljevenja razvrstavaju se na planarnim sitima i miješaju prema veličini čestica i čistoći (količina pepela) te pakiraju. Posije se izdvajaju na planarnim sitima kao tzv. prijelaz (ostatak na situ) iz faze krupljenja i usitnjivanja, nakon mljevenja na ožlijebljenim valjcima i prosijavanja na otresivačima posija. Prijelaz (ostatak) s planarnih sita posljednjega mljevenja nakon usitnjivanja na vrgačima stočno je brašno. Klica se izdvaja tijekom ribanja zrna, krupljenja, usitnjivanja i čišćenja krupne krupice.

Mljevenje kukuruza obuhvaća razvrstavanje po veličini zrna, sušenje, čišćenje, hidrotermičku obradbu, isklicavanje zrna, usitnjivanje na ožlijebljenim valjcima, razvrstavanje mlinarskih proizvoda prema veličini čestica i kakvoći (količina masti) te pakiranje. Proizvodi su mljevenja krupica (konzumna, pivarska, instantna), brašno, stočno brašno i klica. Riža, zob i ječam ljušte se na valjcima s gumiranom površinom ili u disk-ljuštilicama, i to nakon izdvajanja primjesa, razvrstavanja zrna po veličini, parenja, sušenja i hlađenja zrna. Oljuštena se zrna mogu mljeti (griz), ribati, polirati (glazirani i polirani proizvodi), pariti, a oblikuju se na valjcima u pahuljice ili melju na ožlijebljenim valjcima (instantno brašno).

Citiranje:
mlinarstvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41378>.