TRAŽI DALJE:
STRUKE:

model

model (njem. Modell, franc. modèle < tal. modello < pučki lat. *modellus za klas. lat. modulus: mjera; uzorak).

1. Oblik (lik, tip) u koji se netko ugleda, koji uzima za primjer ili ga oponaša (reproducira); obrazac, uzorak, predložak, uzor, primjer.

2. U likovnim umjetnostima, uzorak ili predložak od gipsa, gline (za lijevanje figura od otpornijega materijala) prema kojem se izvodi kiparsko djelo. Također muška ili ženska osoba koja pozira umjetniku ili učenicima umjetničkih školâ i prema kojoj se crta, slika ili kiparski oblikuje ljudski lik, osobito akt.

3. U modi, uzorak odjeće ili obuće koji se odlikuje novošću, nasuprot postojećima ili onima koji su već u uporabi; osoba koja nosi odjeću na izložbama i revijama (maneken odnosno manekenka).

4. Umanjena reprodukcija ili shema objekta, građevine, stroja, broda itd. u određenom omjeru; maketa.

5. U znanosti, skup pretpostavki s pomoću kojih se teorijski opisuje neki sustav. Sastoji se od opće teorije i opisa objekta ili sustava na koji se teorija odnosi.

Teorija modela temelji se na pretpostavkama teorije vjerojatnosti, statističke učestalosti te posebno matematičke logike. U njoj su razvijeni različiti tipovi statičkih, dinamičkih, probabilističkih i statističkih modela. Teorijski model tip je znanstvenog objašnjenja utemeljen na matematičkom opisu određenih koherentnih klasa iskustvenih iskaza uz primjenu odgovarajućih obrazaca standardnog uzročno-posljedičnog odnosa između tih iskaza. Dinamički matematički modeli izražavaju se algoritmima u obliku računalnih programa.(→ standardni model čestica; thomas-fermijev model atoma)

Citiranje:
model. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41453>.