TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Moldavija

Moldavija (također Moldavska, rumunjski Moldova [moldo'va]), povijesna i zemljopisna pokrajina na istoku Rumunjske. Pruža se između Istočnih Karpata na zapadu i rijeke Prut na istoku, na jugu granicu čini rječica Milcov, donji tok rijeka Siret i Dunav. Područje obuhvaća oko 40 000 km² s 4,7 milijuna stanovnika. Zapadni je planinski dio (iskorištavanje šuma, ovčarstvo), središnji je i istočni dio brežuljkasta visoravan (uzgoj žitarica, industrija bilja; voćarstvo, vinogradarstvo), a na jugu uz donji tok Sireta i Bârlada prevladava ravnica. Klima je umjereno kontinentalna. Od sjevera prema jugu zapadnim dijelom područja teče rijeka Siret s pritocima Bârlad, Suceava, Moldova i Bistriţa. Ležišta nafte (uglavnom iscrpljena), ugljena i uranija. Na Bistriţi i Siretu hidroelektrane. Najveći je grad Iaşi, a veći su još Bacău i Galaţi (luka na Dunavu).

Citiranje:
Moldavija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41585>.