asignati

ilustracija
ASIGNATI, 1793.

asignati (francuski assignats, od latinskog assignare: doznačiti), papirni novac iz doba Francuske revolucije kojemu su kao pokriće služila zaplijenjena feudalna i crkvena dobra. Predstavljali su osnovno sredstvo financiranja države. Izdavani su kao državne obveznice na koje se plaćalo 5% kamata, a pretvorili su se u zakonsko sredstvo plaćanja i zamijenili dotadašnju valutu na osnovi plemenitih kovina. Emitiranje velike količine asignata dovelo je do naglog porasta cijena robe i do pada njihova tečaja. Vrijednost im je 1796. pala na trećinu, pa su zamijenjeni sličnim papirnim novcem, mandatima. Epizoda asignata smatra se praoblikom hiperinflacije.

Citiranje:
asignati. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4176>.