STRUKE:

Montfaucon, Bernard de

Montfaucon [m61533fok61533'], Bernard de, francuski klasični filolog i pisac o umjetnosti (dvorac Soulage, departman Aude, 16. I. 1655Pariz, 21. XII. 1741). Jedan od osnivača grčke paleografije. Stupio u benediktinsku kongregaciju Saint-Maur 1676; od 1687. djelovao u Parizu na izdanju djela grčkih crkvenih otaca; glavni su radovi djela sv. Atanazija, u tri sveska, i sv. Ivana Zlatoustog, u 13 svezaka. U proučavanju starina naglašavao važnost interpretacije spomenika držeći kako oni mogu koristiti u proučavanju religija, običaja, svakodnevnoga života, vojnog ustroja, grobnih rituala, čime je utirao put modernoj arheologiji. Značajnija djela: Grčka paleografija, ili podrijetlo i napredak grčke književnosti (Palaeographia Graeca, sive de ortu et progressu litterarum Graecarum, 1708), Starine objašnjene i predstavljene u slikama (L’Antiquité expliquée et représentée en figures, I–X, 1719).

Citiranje:
Montfaucon, Bernard de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41806>.