TRAŽI DALJE:
STRUKE:

asker

asker (tur. < arap. ‘asker: vojska), vojnički, povlašteni stalež u Osmanskome Carstvu, nasuprot raji, »podložnicima«, onima koji plaćaju porez. Askeru se pribrajalo i službenike vjerskog i upravnog aparata te općenito sve osobe koje je na neki način plaćala država (u gotovu novcu ili nekom nadarbinom). Od 1520-ih redovi askera postupno se zatvaraju za pridošlice iz krugova raje, a od XVII. st. dalje podjela na askere i raju u sve većoj mjeri počinje se podudarati s podjelom na muslimane i nemuslimane. Istodobno, ta podjela gubi svoj prvotni smisao smanjivanjem udjela ratničkoga sloja u askeru u korist birokracije, koja preuzima izvorno vojničke nadarbine kao plaću. Asker nestaje u reformama XIX. st. i otada riječ označuje samo vojsku modernizirane osmanske države.

Citiranje:
asker. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4200>.