STRUKE:

Moszyński, Kazimierz

Moszyński [moši'ńsk’i], Kazimierz, poljski etnolog, povjesničar kulture i lingvist (Varšava, 5. III. 1887Krakov, 30. III. 1959). Profesor na sveučilištima u Krakovu i Vilniusu (1935–39). Predstavnik tzv. kritičkog evolucionizma. Istraživao je tradicijski život i kulturu Poljaka, ali i drugih Slavena, uključujući i kulturu i jezik Praslavena. Među stotinjak objavljenih radova ističu se Narodna kultura Slavena (Kultura ludowa Słowian, I–II, 1929–39), kompendij slavenske etnografije, te Čovjek: uvod u opću etnografiju i etnologiju (Człowiek: Wstęp do etnografii powszechnej i etnologii, 1958), koji osim iscrpnoga pregleda kulturnog stvaralaštva donosi i pregled ljudskih rasa, psiholoških značajki te jezika.

Citiranje:
Moszyński, Kazimierz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42092>.