Mošćenička Draga

Mošćenička Draga (prije Draga), naselje, lučica, ljetovalište i općinsko središte 7 km jugozapadno od Lovrana, istočna Istra; 586 st. (2011). Leži na obali Riječkoga zaljeva; šljunčano žalo dugo 2 km. Stara urbana cjelina spomenik je kulture (od 1968). Crkva sv. Marine. Turizam (hoteli, autokamp i dr.); ribolov.

Citiranje:
Mošćenička Draga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42096>.