Mott Coffin, Lucretia

Mott Coffin [mɔ:t kɔ:'fin], Lucretia, američki borac za ženska prava (Nantucket, Massachusetts, 3. I. 1793Abington, Pennsylvania, 11. XI. 1880). Učiteljica, rano se počela zanimati za ženska prava, prvo na području radnih i socijalnih odnosa (žene su za isti posao bile dvostruko slabije plaćene). Sa suprugom Jamesom Mottom protivila se ropstvu te su zajedno organizirali mrežu skloništa za odbjegle robove. S Elizabeth Cady Stanton sazvala prvu »žensku« konferenciju (Seneca Falls, 1848) na kojoj je donesena Deklaracija osjećaja, program koji je parafrazirajući Deklaraciju o nezavisnosti (1776) zahtijevao ista prava za žene. Do kraja života pisala, držala predavanja i borila se za jednaka prava, a nakon Američkoga građanskog rata (1861–65) posebice za pravo glasa.

Mott Coffin, Lucretia. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42138>.