TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Münzer, Thomas

ilustracija
MÜNZER, Thomas

Münzer ili Müntzer [my'ncəɹ], Thomas, njemački teolog i vođa seljačke bune (Stolberg, 21. XII. 1489kraj Mühlhausena, 27. V. 1525). Nakon studija u Leipzigu i Frankfurtu na Odri bio je učitelj u Halleu (1513) i Ascherslebenu (1514–15), potom prior samostana Frohse kraj Ascherslebena (1516–17) i ponovno učitelj u Braunschweigu (1518). Isprva se oduševljavao Lutherovim naučavanjem, jer je mislio da reformacija označuje strašni sud nad pokvarenošću plemstva i klera. Kao reformatorski propovjednik, koji je odbacio latinski jezik te zahtijevao čitanje cijele Biblije, otišao je 1520. u Zwickau. Zbog svojih buntovnih i sve beskompromisnijih teza morao je napustiti grad. Pobjegao je husitima u Češku, a odatle otišao za župnika u Allstedt u Tiringiji, gdje je uveo liturgiju na njemačkom jeziku. U kolovozu 1524. otišao je u Mühlhausen. Neprestano su ga proganjali kao »oruđe sotone«; progonili su ga pape, kler, dvorovi i kneževi, kojima se zatim pridružio i Luther. Stupio je u doticaj sa švicarskim seljačkim ustanicima. Malo potom je, u Mühlhausenu, stao na čelo ustanka seljaka u cijeloj Tiringiji, no njegova je seljačka vojska pretrpjela poraz (15. V. 1525). Njemu i drugim vođama (H. Pfeifferu) odrubljena je glava. – Münzer je u svojim filozofskim i teološkim tezama napadao mnoge postavke kršćanstva. Njegovo je naučavanje blisko panteizmu. Vjera je za Münzera samo oživotvorenje razuma u čovjeku. Stoga i neznabošci mogu biti, po njegovu mišljenju, pravovjerni. Zahtijevao je neodgodivo stvaranje tisućljetnoga carstva Božjega na zemlji, ukidanje staleških i klasnih razlika, privatnoga vlasništva i svake posebne, od društva odijeljene državne vlasti. Bez obzira na neke njegove – za ono doba nerealne i iluzorne – planove o potpunoj republikanskoj jednakosti, bez obzira na konfuzne filozofske teze uvijene često u kršćanske fraze, Münzer, taj »sluga Božji protiv bezbožnika«, otvorio je novo povijesno razdoblje seljačkih buna. – Münzerova ličnost i pokret bili su predmetom povijesnih i filozofskih studija u XIX. i XX. st., dali su inspiraciju i književnicima (Th. Mundt, Thomas Mügge, Rudolf von Gottschall, Ernst Lissauer, H. Eulenberg, Willi Schäferdieks).

Citiranje:
Münzer, Thomas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42455>.