STRUKE:

Asser, Tobias Michael Carel

Asser [α'sər], Tobias Michael Carel, nizozemski pravnik (Amsterdam, 28. IV. 1838Hag, 29. XI. 1913). Profesor građanskog, građansko-procesnog i međunarodnog privatnog prava u Amsterdamu (1862–93), član nizozemskog Državnog vijeća. Poticatelj i predsjednik Haških konferencija za ujednačivanje međunarodnog privatnog prava (1893–1904). Izaslanik na Haškim mirovnim konferencijama 1899. i 1907. Potaknuo utemeljenje Stalnoga arbitražnog suda u Hagu i postao njegovim članom 1911. Iste godine primio Nobelovu nagradu za mir (zajedno s A. Friedom).

Citiranje:
Asser, Tobias Michael Carel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4266>.